ISO STANDARDS

ISO 9001

Sustavi upravljanja kvalitetom

Kao što to ISO 9001 zahtijeva, naša se tvrtka usmjerava ka kontinuiranom poboljšanju poslovanja i dizanju cjelokupne kvalitete usluga, te smo s ovom certifikacijom dobili prepoznatljiv znak na tržištu kako u svojem poslovanju posebnu pozornost posvećujemo kvaliteti svojih proizvoda i usluga.

Quality Management Systems

Just as ISO 9001 requires, our company focuses on continuous improvement of operations and raising the overall quality of services, and with this certification we have received a recognizable sign on the market that in our business we pay special attention to the quality of our products and services.

ISO 14001

Sustavi upravljanja okolišem

Dobivanjem ISO 14001 certifikata naša je tvrtka dokazala svim zainteresiranim stranama da su zaštita okoliša, sprječavanje onečišćenja i zaštita prirodnih resursa bitni ciljevi naše organizacije te da nam je u interesu kontinuirano unapređivati upravljanje okolišem.

Environmental Management Systems

By obtaining the ISO 14001 certificate, our company proved to all interested parties that environmental protection, prevention of pollution and protection of natural resources are essential goals of our organization and that it is in our interest to continuously improve environmental management.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišom

Get In Touch

Connect With Email

sales@ncf.hr

Connect With A Call

Office Location

Radnička cesta 173 L, 10000, Zagreb